Thành viên đăng nhập để xem Điểm Tích Lũy.

Ngoài mua sản phẩm, bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ sau để có điểm tích lũy:

  • Tích 500 điểm khi đánh giá sản phẩm. Áp dụng chỉ sau khi mua sản phẩm.
  • Tích 85 điểm khi thăm web một lần hằng ngày.

Các Link hữu ích: